Stadse fratsen 27 - november 2010

Archeologische waarnemingen achter Poelestraat 13 te Groningen.

A.R. Wieringa en J.Y. Huis in 't Veld

ISBN/EAN: 978-90-78589-27-3

Download

Stadse fratsen 26 - oktober 2010

Archeologisch onderzoek bij twee huiswierden. Een opgraving op het voorterrein van Zijlvesterweg 8a en een proefsleuf op het erf van Leegeweg 39/1 Gemeente Groningen.

J.Y. Huis in 't Veld

ISBN/EAN: 978-90-78589-26-6

Download

Stadse fratsen 25 - augustus 2010

Proefsleuven aan de Zernikelaan te Groningen.

A.R. Wieringa & K. Helfrich

ISBN/EAN: 978-90-78589-25-9

Download

Stadse fratsen 24 - augustus 2010

Helpermaar-Eiland. Een ijzertijd-vindplaats op de westelijke flank van de Hondsrug. Een opgraving in het plangebied Helpermaar, gemeente Groningen.

J.Y. Huis in 't Veld
Met bijdragen van H.G. Dopmeyer, K. Helfrich, H. Huisman, F.J.M.B. Kortmann, F.A. Veenman & F. Vrede

ISBN/EAN: 978-90-78589-24-2

Download

Stadse fratsen 23 - augustus 2010

Een archeologisch booronderzoek ten noorden van de wierde Dorkwerd.
M. Schepers

ISBN/EAN: 978-90-78589-23-5

Download

Stadse fratsen 22 - juli 2010

 Wonen op een huiswierde in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Archeologisch onderzoek in de toekomstige nieuwbouwwijk De Held III te Groningen.

J.Y. Huis in 't Veld

Met bijdragen van D.C. Brinkhuizen, H. Buitenhuis, E. Cavé, H.G. Dopmeijer, J. van Es, W.A. van Es, K. Helfrich, F.J.M.B. Kortmann, A.J. Overweg, L.C. van der Schee, A. Valk & F. Vrede

ISBN/EAN: 978-90-78589-22-8

Download

Stadse fratsen 21 - juni 2010

Rapport booronderzoek aan de Beijumerweg 19, Groningen.

S. Dresscher

ISBN/EAN: 978-90-78589-21-1

Download

Stadse fratsen 20 - april 2010

Wonen en werken op het veen. Een nederzetting uit de Romeinse ijzertijd aan de Matsloot, ten westen van Hoogkerk (Gr.).A.R. WieringaISBN/EAN: 978-90-78589-20-4 


Download

Stadse fratsen 19 - maart 2010

Archeologisch onderzoek op de locatie Hoekstraat 38 te Groningen.

A.R. Wieringa & K. Helfrich

ISBN/EAN: 978-90-78589-19-8

Download

Stadse fratsen 18 - mei 2009

Archeologisch onderzoek Grote Markt Oostzijde 2008 ter voorbereiding van de bouw van de nieuwe oostwand en het Groninger Forum.

R.F. Kruisman & B.P. Tuin
Met bijdragen van R.P. Exaltus en F. Veenman

ISBN/EAN: 978-90-78589-18-1

Download

Stadse fratsen 17 - april 2009

Een laat-middeleeuws achtererf aan de Stalstraat te Groningen.

A.R. Wieringa & K. Helfrich

ISBN/EAN: 978-90-78589-17-4

Download

Stadse fratsen 16 - maart 2009

Een mislukte opgraving in het pand Herestraat 22 te Groningen.

A.R. Wieringa

ISBN/EAN: 978-90-78589-16-7

Download